Şişhaneli Tüfek Madalyası

Şişhaneli tüfek madalyası Osmanlı ordusu için yapılan Şişhane tüfeği (3 000 tane) dolayısıyle çıkarılan altın ve gümüş madalya (1862).

Ön yüzünde Sultan Abdülaziz’in tuğrasıyla bunun üst kısmında yedi tane yıldız yer alır.

Tuğranın sağ ve solu dallan aşağıda bir kurdeleyle bağlı birer defne dalıyla çevrilidir.

Dalların altında birbirine çapraz bağlı ve içinde beşer ok bulunan iki sadak vardır. Arka yüzü «Mehd-i Ulya-yı Saltanat-ı Seniye (yüce saltanatın yüce beşiği) tarafından Asakir-i Şahane için imal ettirilen üç bin aded Şişhane Tüfenginin Madalyasıdır» yazısı yer alır.

Bu yazının altında 1279 tarihi vardır. Kenarları tırtıllı olan madalyanın nizamname ve beratı yoktur.

Şişhaneli Tüfek Madalyası 35 mm ve 95 gr ağırlığında; binde 916.667 ayarındadır.

Yazılar Abdülfettah Efendi, resim ve nakışları Mr. Roberlson tarafından çizildi.

Bir cevap yazın