Sistron Nedir

Sistron Nedir,(lat. bu ve öteki yan anlamında cis ve trans’tan fr. cistron).

Kromozom üzerinde yer alan gen topluluğu; birçok değşinim ve birleşme sonucunda o]uşur; ayrıştığı zaman ilgili fonksiyonu imkansız kılar.

Birbirinden bağımsız birçok değşinim, küfmantarlanndan aspergillus’ a adenin sentezleme gücünü kaybettirebilir.

Mutantlar arasındaki çaprazlanmalardan elde edilen sonuçların istatistik incelenmesi, değşinim ve birleşme temel biriminin (dar anlamda gen’in) fonksiyonel birimden daha küçük olduğu izlenimi vermektedir.

Bu yüzden fonksiyonel birim için sistron terimi önerildi; aynı sistrona bağlı genler, aynı kromozom üzerinde veya iki allel kromozomdan her biri üzerinde oldukları halde aynı etkiyi göstermez.

Her sistron önemli miktarda nükleotitten, hatta belki de tam bir D.N.A. mölekülünden meydana gelir.

Bir cevap yazın