Siyavuş Paşa Kimdir,Hayatı

Siyavuş Paşa Kimdir,Abaza Mehmed Paşanın kölesiydi.

Efendisinin idamından sonra saray hizmetine alındı.

Seferli odasında görevlendirildi; daha sonra has odaya geçti, silahtar (1638) ve kubbe veziri oldu.

Kaptanıderyalığa getirildi (1642). Erzurum (1643), Diyarbakır (1647), Silistre valiliklerinde bulundu.

Malik Ahmed Paşanın yerine sadrazam oldu (1651); tayininden kısa bir süre sonra azledilerek Malkara’ya sürüldü.

Daha sonra Bosna valisi oldu (1651); Zurnazen , Mustafa Paşanın yerine ikinci defa sadrazamlığa tayin edildikten 50 gün sonra öldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir