Skleroz Hastalığı Nedir | Sağlık Bilgileri |

Skleroz Hastalığı Hakkında Bilgi,Skleroz Hastalığı Nedir,İçindeki katılgan dokunun artmasından dolayı bir organ veya dokunun patolojik sertleşmesi.

Sertleştirici maddeler şırınga edilerek varisleri ve patolojik boşlukları tedavi etme metodu. (Varislerin, basurların ve bazı kistlerin sklerozu, sodyum salisilat, iyotlu eriyik, gliserin veya kininüre türevlerinin şırmgasıyle sağlanır.)

Sertleştirici maddeler şırınga edilerek varisleri ve patolojik boşlukları tedavi etme metodu. (Varislerin, basurların ve bazı kistlerin sklerozu, sodyum salisilat, iyotlu eriyik, gliserin veya kininüre türevlerinin şırıngasıyla sağlanır.)

Skleroz, bir iltihaptan sonra dokuların eski normal haline dönememesidir.

Farklılaşmış sağlam bir dokunun yerini sklerozlu dokunun alması sakatlayıcı bir nedbeleşme olayıdır.

Mesela sirozda, karaciğer dokusunun yerini devamlı olarak ilerleyen sklerozlu bir doku alır.

Skleroz, fonksiyonunu kaybeden bir organda da meydana gelir.

Atardamar sklerozuna damar sertliği denir.

Skleroz terimi çeşitli hastalıkları adlandırırken de kullanılır: plaklı skleroz, amyotrofili yan skleroz v.b. Skleroz gerçekte çok çeşitli belirtileri ve çok değişik sebepleri olan bu gibi hastalıkların son evresidir.

Plaklı Skleroz

Düzensiz olarak yer yer ve ard arda miyelinsizleşme şeklinde beliren ve sklerozla sonuçlanan bir tümbe-yip akmaddesi iltihabıdır.

Plaklı skleroz genç erişginlerde sık görülen bir hastalıktır.

Belirtileri,lezyonlarm merkezi sinir sistemindeki dağılışı düzensiz ve sistemsiz olduğu için çok çeşitlidir.

Başlıca özelliği nöbetlerle ilerlemesi ve beıli bir gerileme eğilimi gösterip birikmelere ve sonunda ağır bozukluklara sebep olmasıdır.

Bu hastalığa sebep olarak henüz tam ispatlanamamış alerjik bozukluklar, merkezî sinir sistemi toplardamar dolaşımı aksaklıkları gösterilmiştir.

Amyotrofili Yan Skleroz

Amyotrofili yan skleroz  veya Charcot hastalığı, bir omurilik hastalığıdır; özellikle boyun bölgesinde ön boynuz, yan kordon ve en fazla pramit sinir hücrelerinde lezyonlar yapar.

Klinik belirtiler, en başta kollarda kas atrofisiyle belirgin çevresel sinir bozuklukları ve bacaklarda piramit sinir rahatsızlıklarıdır.

Yumrumsu Beyin Skleroz

Kötü gelişmiş sinir dokusundan oluşmuş çeşitli büyüklükte düğümlerin bulunmasıyla belirlidir. Klinik olarak zeka geriliği, sara ve yağ adenomlarıyla belli olur.

Beyin merkez ve lopları sklerozu

Beyin yarımkürelerindeki akmaddenin karşılıklı sklerozudur.

Karışık Sklerozlar

Aynı patolojik sebebe bağlı olarak omurilik yan kordonlarıyla arka kordonlarda birarada görülen sklerozlardır.

Bu çeşit sklerozların başlıca tipi Biermer kansızlığında görülen omurilik hastalığıdır.

Bu kansızlıkla birlikte karışık sklerozlar, sinir kansızlık belirlisini meydana getirir.

Bir cevap yazın