Sogdlular Kimdir?

Sogdlular Kimdir,Orta Asya’nın Sogd bölgesinde (Sogdiane) oturan halk. Eski yunan kaynaklarına göre, sogd ülkesinin en eski halkı, hiç olmazsa Darius I’den beri İran menşeli bir kavimdir.

Sogdlular

XI. yy. İslam yazarlarından Biruni’ye göre, Sogdlular,Harizmliler gibi Maveraünnehir’de, Zerdüşt dininde yerli bir kavimdi ve ayrı bir dilleri vardı.

En eski yerlileri Ortaçağda Sogdcadan başka dil konuştular.

Genellikle Sogdlular ülkeye yapılan sürekli saldırılar veya dışarıdan gelen göçler sonucu, ana dilini unuttu, özellikle sogd göçmenleri Oğuzlar (Dokuz Oğuzlar) ülkesinde ve Balasagun’da yaşayarak türk geleneklerini benimsediler.

Buddha, Mani, hıristiyan ve Zerdüşt dinleriyle ilgili sogdca el yazmalarının incelemesinden, sogd ülkesinde yaşayan halkın zaman zaman din değiştirdiği veya bu dinlere bağlı halklarla kaynaştığı anlaşılıyor.

Sogd ülkesinin komşu milletler tarafından sık sık saldırılara uğraması ve halkının bir kısmının yakın ülkelere göçmesi yüzünden, bölgedeki yerliler zamanla başka kavimlerle kaynaştı ve yeni bir halk topluluğu ortaya çıktı.

Sogd dili üstünde yapılan çalışmalar da çağlar boyunca süren böyle bir kaynaşmanın gerçek olduğunu gösteriyor.

Özellikle İskender’in Asya’ya saldırısından (M.ö. 331) sonra, başta İran olmak üzere birçok asya kavmiyle, çevre ülkelerden gelen veya getirilen göçmen kavimler arasında kaynaşmaların, karışmaların hızlandığı biliniyor.

Bu olaylar sogd ülkesi halkını da uzun süre etkiledi. Bugün aynı bölgelerde yaşayan, fakat zamanla kendi dillerini unutan Sogdlular vardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir