Sökmen Bey Kimdir,Hayatı

Sökmen Bey (?–1104) Selçuklu kumandanı.

Artuk Beyin oğlu. Babasının ölümünden sonra Suriye Selçuklularının meliki Tac, Kudüs’ün yönetimini Artuk Sökmen ile kardeşi llgazi’ye verdi.

Sökmen Bey, 1096’ya kadar, selçuklu melikleri Tutuş, Rıdvan ve Dukak arasındaki mücadelelere karıştı.

Bu mücadeleler yüzünden Suriye ve El-Cezire’de kaldı; Kudüs kendi adına naipler tarafından yönetildi.

1096’da Kudüs’e dönen Sökmen, şehrin yönetimini eline aldı; fakat kısa bir süre sonra selçuklu emîri Tutuş’un ölümü üzerine Suriye’de karışıklıklar çıktı ve bundan yararlanan Mısır fatımî halifesinin, Emîrül Cüyuş Afdal kumandasında gönderdiği kuvvetler Kudüs’ü ele geçirdiler (1096).

Sonra Halep’e giden Sökmen, emrindeki kuvvetlerle, bazen Haçlılara karşı savaştı, bazen de selçuklu emirlerinin kendi aralarmda yaptıkları savaşlara katıldı.

Musul hakimi Musa’nın Hısnıkeyfa’yı vereceğini söyleyerek Cezirei İbnülömer şehrinin hâkimi Çökürmüş’e karşı yardım istemesi üzerine harekete geçti.

Çökürmüş Musul kuşatmasını kaldırmak zorunda kaldı. Sonra Hısmkeyfa’ya giderek kaleyi naiplerden teslim aldı (1102). Sökmen, Hısnıkeyfa’da ilk Artuklu beyliğini kurdu.

Urfa kontu Baudouin II’nin Harran’ı kuşattığını (1104) öğrenen Sökmen Bey ve Çökürmüş, aralarındaki anlaşmazlığı bırakarak türkmen, arap ve kürtlerden kurdukları 10 000 kişilik bir kuvvetle harekete geçtiler.

Savaş hileleriyle haçlıları birbirinden ayıran Sökmen ve Çökürmüş, onlardan büyük bir kısmını Balih çayı kıyısında pusuya düşürerek kılıçtan geçirdiler.

Haçlıların bütün ağırlıkları yağma edildi; Baudouin ve kardeşi Joscelin esir alındı.

Bu zaferden sonra Sökmen Bey askerlerine haçlı elbiseleri giydirerek, çevrede bulunan birçok haçlı kalesini ele geçirdi.

Sökmen, sonra haçlıların saldırılarına uğrayan Trablusşam hakimi Fahrüddevle bin Ammar tarafından yardıma çağırıldı.

Bu sırada Şam hakimi Tuğ Tekin de yaşlılığını belirterek haçlılara karşı şehri korumasını istedi.

Sökmen, Tuğ Tekin’in teklifini kabul ederek harekete geçti. Kuvvetleriyle birlikte Şam’a yaklaştığı sırada difteriye tutuldu ve öldü.

Bir cevap yazın