Solak Mehmet Ağa Kimdir,Hayatı

Solak Mehmet Ağa  Türk devlet adamı (XVII. yy.).

Saraydan yetişerek musahib, 1656’da hazinedar oldu.

Sadrazam Köprülü Mehmed Paşanın evlâtlığı olduğundan, onun isteğiyle Kızlar ağalığına getirildi.

Köprülü Mehmed Paşanın ölümünden bir yıl sonra azledilerek Mısır’a gönderildi (1663).

Bir cevap yazın