Somak Ağacı,Özellikleri

Somak Ağacı,(ar. summak’tan). Bot. Sıcak bölgelerde yetişen, kabuğu hekimlikte, yaprağı sepicilikte kullanılan ağaç veya ağaççık. (Bilimsel adı rhus. Antepfıstığıgillerden.)

Somak Ağacı,Özellikleri
Somak Ağacı,(ar. summak’tan). Bot. Sıcak bölgelerde yetişen, kabuğu hekimlikte, yaprağı sepicilikte kullanılan ağaç veya ağaççık.

Aynı bitkinin mercimeğe benzeyen meyvesi. (Ekşilik vermek için dövülerek yemeklere katılır.)

Beşyaprak somağı, kırmızı, sert odunlu, bol tanenli somak türü (Rhus peııtaephylla).

Boyacı somağı, basit yapraklı, çok sayıda küçük çiçekli bitki. (Bilimsel adı Rhus cotinus. Antepfıstığıgillerden).

Sepici somağı, Rhus coriaria.

Boyacı somağı (Rhus cotinus coccygia) 2-3 m yüksekliğinde bir ağaçtır; kısır çiçekleri pek çok olur; bu çiçeklerin sapı kırmızımsı ipek gibi yumuşak bir havla kaplanır ve hayli uzar.

İsviçre, İtalya ve Fransa’da çorak topraklarda kendiliğinden yetişir, bahçelerde de yetiştirilir.

Yapraklan zehirlidir; tanence zengin olan yapraklarda acı bir özsu bulunur, bu su deriye değince tahriş eder.

Odunu, yünleri ve derileri sarıturuncuya boyamaya yarar.

Sepici somağı (Rhus coriaria) 2,5-3 m, virjinya somağı ise 4 m yüksekliğinde ağaççıklardır.

Vernik somağının (Rhus vernifera) yüksekliği 10 m’yi bulur; bundan japon verniği denen bir özsu elde edilir.

Somaklar genellikle zehirli bitkilerdir.

— Eczc. Zehirli somak (Rhus toxicodendron) homeopati alanında hekimlikte kullanılır. Kokulu somağın (Rh. oramaticus tentür halindeki özütü sidik tutamama hallerinde faydalıdır.

— Teknol. Sepicilikte kullanılan somakların en iyisi ve en önemlisi sicilyâ somağı’dır.

Sepici somağının (Rh. coriaria) yapraklarının övütülüp toz haline getirilmesiyle sağlanır.

Bu tozda yüzde 25-30 arasında tanen vardır; dericilikte koyun ve keçi derilerini sepilemekte çok kullanılır.

Somak üretimi önce Kıbrıs’ta başladı. Boyacı somağı (Rh. cotinus) en çok Arnavutluk ve Montenegro’da yetişir. Bunun yapraklarında

Bir cevap yazın