Sonluötesi Sayı Nedir | Bilim Makaleleri |

Sonluötesi sayı sonsuz bir cümlenin eleman bakımından zenginliğini ölçmek için düşünülmüş, sonlu olmayan sayı.

İki cümle bire bir  ve karşıt olarak, yani her eleman birbirine tekabül edecek şekilde birbiri üzerine uygulanabiliyorsa aynı kuvvettendir.

Aynı kuvvetten bütün cümleler, sonluötesi elemanlı aynı kardinal sayıya sahiptir, öbür yandan aynı kuvvetten olmayan iki cümle eşit olmayan sonluötesi sayılara, iki kuvvetten büyüğü de iki sayı büyüğüne tekabül eder.

Sonluötesi kardinal sayılar «alef»lerle (İbrai alfabesinin ilk harfi) gösterilir. «Alef»-lerin birincisi sayılabilir cümlelerin, mesela bütün tamsayılar cümlesinin alefidir.

Buna «omega» da denir.

Bütün gerçek sayıların cümlesi, yani süreklinin cümlesi sayılabilir sayılar cümlesinden daha büyük kuwettendir ve sonuç olarak alefi omegadan büyüktür.

Bu iki alef arasında alef’ler bulunup bulunmadığını çözmek en zor problemlerden biridir.

Buna süreklinin problemi denir.

Bir cevap yazın