Spil Dağı,Coğrafi Özellikleri,Jeolojisi | Coğrafya Bilgileri |

Spil Dağı İzmir ve Manisa ili sınırlarında 6 bin 694 hektarlık bir alanı kapsayan Dağı kütlesi Milli Park.Yüksl.1510 m.

Spil Dağı Coğrafi Özellikleri

Bozdağlar’ın kuzeybatı ucundan Belkahve eşiği (yüksl. 263 m) ile ayrılan dağ, güneydoğuda Kemalpaşa (Nif), kuzeyde Gediz ovasıyla kuşatılır; batisında Menemen ovası, güneyinde İzmit körfezi ve bitimindeki ova yer alır.

Büyük ekseni doğu-batı doğrultusunda uzanan bir elips biçiminde olan Manisa dağı, gerçekte birbirinden ayrı iki kısımdan meydana gelir.

Spil Dağı Jeolojisi

Doğuda, bütün yamaçları dik olan ve 1 500 m’nin üstüne yükselen asıl Manisa (Sipil) dağı, eski şist temel üzerine oturan, bir ikinci zaman kalker kubbesidir.

Manisa-izmir yolunun geçtiği Sabuncubeli (675 m) ile bundan ayrılan batı kesimindeki Yamanlar dağı (1 075 m), üçüncü zaman volkanik kayaçlarından (andezit) meydana gelir.

Manisa dağının eski orman örtüsü bozulmuş olmakla birlikte yer yer agaç kümeleri ve maki toplulukları vardır.

 Spil Dağı
spil dağı efsanesi spil dağı konaklama spil dağı milli parkı spil dağı dağ evleri spil dağı otelleri spil dağı evleri spil dağı nerede spil dağı hakkında bilgi

Bir cevap yazın