Stafilokok Nedir?

Stafilokok Nedir,(fr. staphylocoque). Bakteriyol. Mikroskopta üzüm salkımlarına benzer kümeler halinde görülen mikrokoklar.

Stafilokok çok küçük çapta (ortalama 1 mikron) bir mikrokoktur. Bazen tek, çoğu zaman sıvı ortamlarda diplokok halinde, sert ortamlarda ise kümeler halindedir. Sularda, toprakta, havada ve tozlarda çürükçül olarak yaşar; insan örteneği ve mukozası üzerinde ise asalak olarak yaşar ve vücut mukavemeti azaldığı zaman patojen hale geçer.

Başlıca üç çeşidi vardır: yaldızlı stafilokok (Staphylococous aureus), sarı stafilokok (S. citreus) ve beyaz stafilokok (S. albus). Stafilokoklar irin yapar. Birçok hastalıkta bunlara rastlanır.

Stafilokoklardan ileri gelen hastalıkların tedavisinde penisilin başlangıçta çok işe yaradı. Fakat ilk başarılı sonuçlardan sonra antibiyotiklere dayanıklı stafilokokların türemesiyle bu tedavi etkisini kaybetti. O zamandan beri çeşitli stafilokok türleri üzerinde etki gösteren birçok antibiyotik bulunmuşsa da hiç biri tam sonuç vermemiştir. Stafilokoklara karşı iyi ilâçlar oleandomisin, kloranfenikol, novobiyosin ve kanamisin’dir. Yeni keşfedilen penisilinaza dayanıklı penisilinler de çok iyi sonuç vermektedir.

Bir cevap yazın