Stearik Asit Nedir?

Stearik Asit Nedir,(stearigue). Kim. Bitkisel ve özellikle hayvansal gliserit (stearin) halinde bulunan CH3 — (CH2)16 — C02H formülündeki bir asit için kullanılır.

Chevreul tarafından keşfedilen stearik asit, hayvani yağlarda, donyağında ve hidrojenleme işleminden geçirilen yağlarda palmitik asit ve oleik asitle birlikte bulunur.

Sanayide bu maddelerin sülfürik asit veya kireç sütüyle sabunlaştırılmasından elde edilir; kireç sütü kalsiyum sabunu verir ve bu sabun bir asitle veya daha az miktardaki kireç eşliğinde basınç altında ayrıştırılır. Ayrıca mayalarla da (liposeldin) hidroliz; yapılabilir.

Her ne şekilde olursa olsun, gliserinli sular, özellikle sülfürik asitle sabunlaştırılarak elde edilmişse, düşük basınç altında buharla damıtılabilen, yağ asitlerinden ayrılır. Hamur kıvamındaki ham stearik asit içindeki sıvı oleik asidin ayrılması için sıcakta sıkılır, sonra tekrar eritilir, kalsiyum ve demir tuzlarını gidermek için hafif asitli suda yıkanır. Böylece mum yapımında kullanılan, 54°C ile 55°C arasında ergiyen ve birçok katı asidin karışımından meydana gelen bir madde elde edilir.

Laboratuvarda saf asit elde etmek için garcinia yağı sabunlaştırılır veya ticarî ürün, alkol içinde billurlaştırılarak saflaştırılır.

Özellikleri, Saf haldeki asit, 70°C’ta ergiyen, suda çözünmeyen, alkol ve eterde çok çözünen, yanabilen, 300°C civarında vakum altında ayrışmadan damıtılan, parlak iğneler halinde bulunan, kokusuz beyaz bir kütledir. Asit özellikleri, bazlarla, esterlerle v.b. tanımlanan tuzların (stearatlar) meydana gelmesini sağlar. Brom ve klorla ornatma türevleri verir; yükseltgenerek, daha az karbonlu çeşitli yağ asitlerine dönüşür.

Stearik Asit Ne İşe Yarar

Uygulamalar. Ticari asit mum yapımında kullanılır; sodyum tuzu beyaz sabunu potasyum tuzu arap sabununu meydana getirir. Bazı kumaşların su geçirmez hale getirilmesinde kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir