Stereoskopik Görüntü Nedir?

Stereoskopik Görüntü Nedir,(fr. stireoscopique). Opt. Stereoskopiyle ilgili olan: Stereoskopik alet. Stereoskopik görüş.

Stereoskopik çift, stereoskopla incelemek için, aynı manzaranın farklı görüş noktalarından alınmış iki fotoğrafından meydana gelen bütün. Bk. ANSîKL.

— Deneysel psikol. Stereoskopik görme keskinliği (veya binoküler farklılık açısı), iki noktanı, her göz ağ tabakasında, birbirine oranla kabartma halinde algınabilmesini sağlayacak kadar farklı olarak yansıması.

ANStKL. Bir resim çiftini incelerken tekilleri kabartma olarak görmek, gözlerin optik eksenine bağlı yakınsamanın kaslarda duyumu yardımıyla uzaklıkları değerlendirme alışkanlığından doğar; beyin, gözlemcinin dikkatle baktığı bir ayrıntıyı daha yakınmış gibi algılar. Bir manzaranın Fı ve F2 objektifleriyle, iki paralel Pı ve P2 düzlemleri içinde M, N … noktalarından meydana gelen fotoğraflarını alalım. M, N..’nin fotoğraflar üzerindeki görüntüleri m1, n1, m2, n2 olsun.

Pı ve P2 fotoğrafları bir stereoskopa konursa, göz her ayrıntının bir tek görüntüsünü algılar (stereoskopik kaynaşma). Kaynaşma için gözlerin bakış doğrultuları ne kadar çok yakınsarsa, göz bu ayrıntıları o kadar yakında görecektir. Bu yüzden manzara kabartma olarak görülür. Eğer manzaranın bir ayrıntısının iki fotoğrafı üzerine çok küçük yuvarlak bir nokta çizilirse, göz bunu manzaranın bir parçası olarak yorumlar ve ayrıntının üstündeymiş gibi görür. Böylece optik hilelerle, karartılmış bir noktanın görüntüsünü klişelerden her birinin düzlemi içine düşürmek mümkündür, ayrıca bu noktanın stereoskopik çift’in iki klişesi üzerindeki konumu da değiştirilebilir; o zaman göz, bir baloncuğun stereoskopi uzayında yer değiştirdiğini sanır. Nokta manzaranın bir ayrıntısıyla üst üsteymiş gibi görünürse, bu ayrıntı üzerinde stereoskopik noktalama vardır denir. Stereoskopik kabartmalım uzayda bu şekilde taranmasından telemetrelerde ve fotogrametri düzeltmelerinde faydalanılır.

— Deneysel psikol. Stereoskopik görme keskinliği, kabartmanın algılanma eşiğini ölçer. Bu keskinlik, ark saniyesi olarak ifade edilir. Kabartmanın bu algılanma eşiğine, b’ Fı a ve b” F2 a açıları, B’nin A’ya oranla kabartma halinde görülebilmesini sağlamaya yetecek derecede farklı bulunduğu zaman varılır. Bu keskinlik, çok azdır

ortalama 5″). Böylece, mesela 0,4 mmlik bir değişme, 1 metre mesafeden (eğer gözbebeği arası 63 mm ise) algılanabilir. Stereoskopik göz keskinliği, genellikle, Galifret cihazı veya Howard-Dolma tekniğiyle ölçülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir