Sterol Nedir?

Sterol Nedir,Kolesterol’e benzeyen bir kısım bileşiklere verilen ad.

Sterollerin Görevleri

SterolSterol’ler suda erimez, fakat kloroformda ve organik eriticilerin çoğunda erir; ince ve parlak iğneler veya kertikli levhacıklar halinde billurlaşır. Çoğunluğu sola olmak üzere hepsi ışığı polarize eder.

Steroller, fenantrenik durumunda altıgen şeklinde üçer çekirdekten oluşur; beşgen bir çekirdek de bunlara bitişiktir (siklopen-tofenantrenik yapı).

17 Karbon atomu taşıyan bu iskelete bir ikincil alkol fonksiyonu (kolesterol için C3 halinde) ve uzun bir yarı zincir (kolesterol için C17 halinde) bağlıdır.

Alkol fonksiyonu sterollere, asitlerle birleşince ester, yani sterid verir, diğer alkollerle birleşince de suda erimez (dijitonozit – kolesterol bileşiği gibi) bileşikler yapar.

Steroller aynı zamanda bazı boyama tepkimeleri de gösterir. Sterol miktarını ölçmede bundan faydalanılır (özellikle Liebermann tepkimesiyle).

Yapısının karmaşıklığı ve çeşitli bileşik çekirdeklerinin yerini alabilme niteliği taşıması bakımından sterollerin çekirdeği ve yan zincirleri «steroit» adı verilen pek çok sayıda bileşik doğurmaya elverişlidir.

Steroller hayvanlar aleminde (kan kolesterolü) ve bitkiler dünyasında (fitosterol. ergosterol veya D provitamini yaygındır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir