Stratigrafi Nedir?

Stratigrafi Nedir,(lat. stratum, tabaka ve yun. graphein, tanımlamaksan fr. stratigraphie).

Jeol. Çeşitli toprak tabakalarının zaman boyunca birbirini izlemesini inceleyen jeoloji dalı. (Stratigrafi, tabakaları litografya bakımından inceler, fosillerle tarihini belirler ve Yer’in her evresinde tarihî olarak fiziksel halini, yapısını açıklar).

— Arkeol. Art arda gelen toprak tabakalarıyla arkeolojik araştırma usulü.

— Jeol. Stratigrafi cetveli, belli bir yerdeki arazi tabakalarının üst üste ve yan yana sıralanışını gösteren şema.

Stratigrafi Arkeoloji

Yeni bir uygulama olan stratigrafi metodu (Anadolu’da büyük Truva kazısı), Eskiçağ tarihçileri tarafından ileri sürülmüştü; bu metotta, toprak katlar halinde ortaya çıkarılıp bir yerin çeşitli tabakaları ayırt edilir ve oluşum sırası belirlenir, böylece bağıl kronolojileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir