Stratigrafi Nedir,Arkeoloji

Stratigrafi,Katmanbilim olarak da bilinir, kayaç katmanlarının incelenmesini ve oluşumlarının jeolojik zaman ölçeği açısından yorumlanmasını konu edinen bilim dalı. (Stratigrafi, tabakaları litografya bakımından inceler, fosillerle tarihini belirler ve Yer’in her evresinde tarihi olarak fiziksel halini, yapısını açıklar).

Art arda gelen toprak tabakalarıyla arkeolojik araştırma usulü.Stratigrafi cetveli, belli bir yerdeki arazi tabakalarının üst üste ve yan yana sıralanışını gösteren şema.

Stratigrafi Arkeoloji

Stratigrafi metodu (Anadolu’da büyük Truva kazısı), Eskiçağ tarihçileri tarafından ileri sürülmüştü; bu metotta, toprak katlar halinde ortaya çıkarılıp bir yerin çeşitli tabakaları ayırt edilir ve oluşum sırası belirlenir, böylece bağıl kronolojileri bulunur.

Eskiçağ istasyonlarında, özellikle kayalar altında, iskan dönemleri doğal steril depolardan anlaşılır.

Uzun süre iskan edilen bir yerde, döküntülerin birikmesiyle toprak seviyesi yavaş yavaş yükselir, yıkıntı dönemleri ise siyah «yaygın tabakaları» ile belirlenir.

Stratigrafi kazıları roma forumlarında (burada 19 seviye tespit edilmişti) uygulanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir