Stroboskopi Nedir

Stroboskopi Nedir, (yun. strobos, burgaç ve skopein, görmek’ten fr. stroboseopie).

Mekanik veya başka nitelikte bir olayı, özellikle çok yüksek frekanslı periyodik bir olayı, görüntülerin ağ tabakada bir süre silinmeden kalmasından yararlanarak kesikli ve periyodik olarak gözlemleme metodu.

Stroboskopi Cihazı

Stroboskopi Nedir
Stroboskopi , (yun. strobos, burgaç ve skopein, görmek’ten fr. stroboseopie). Mekanik veya başka nitelikte bir olayı, özellikle çok yüksek frekanslı periyodik bir olayı, görüntülerin ağ tabakada bir süre silinmeden kalmasından yararlanarak kesikli ve periyodik olarak gözlemleme metodu.

Stroboskopi gözlemi, basit stroboskopik bir diskle bakarak veya incelenen sistemi kesikli ve periyodik bir ışıkla aydınlatarak yapılabilir.

Her gözlemin süresi, gözlem sırasında incelenen sistemin önemli değişikliklere uğramayacağı kadar çok kısa olmalıdır.

Periyodik bir olayın stroboskopik gözleminde, periyodik gözlemin vo frekansı incelenen olayın v frekansına eşit olursa, incelenen sistem kararlıdır.

Gerçekten, bu durumda, ancak bütün periyotlarda aynı olan belli bir durum veya fazda sistemi gözlemlemek mümkündür.

Verilen bir olayın v frekansı, vo gözlem frekansı senkronizm (vo = v) elde edilinceye kadar değiştirilerek elde edilir.

Bu amaçla, stroboskopide kullanılan ve stroboskop adı verilen aletlere, doğrudan doğruya vo’ı ölçmeye yarayan takimetreler eklenir, vo gözlem frekansı incelenen olayın frekansından biraz farklıysa, periyodik gözlemle incelenen periyodik olay arasındaki faz farkı sabit değildir ve zamanla yavaş yavaş değişir, v—vo farkı ne kadar küçük olursa olay o kadar yavaşlar.

Stroboskopik bir kaynakla aydınlatma, periyodik olmayan olayların da gözleminde (özellikle hareket halindeki nesnelerin fotoğraflarının çekilmesinde) kullanılır.

Şekillerin döndürülmesi veya yer değiştirilmesiyle meydana gelen optik yanılsamalar da stroboskopinin konusuna girer.

Mesela bir kağıt üzerine eş merkezli çemberler çizilir ve bu kağıda dairesel bir hareket verilirse, çemberlerin, kağıdın hareketinin ters yönünde eşit bir açısal hızla döndüğü görülür.

Stroboskopiyi ilgilendiren bu yanılsamalara pek çok örnek verilebilir.

Bir cevap yazın