Subaşı Bekir Paşa Kimdir,Hayatı

Subaşı Bekir Paşa Kimdir,Bağdat valisi (öl. Bağdat 1623).

Subaşı Bekir Paşa Hayatı

Yusuf Paşa Bağdat valisi iken askeri kumandandı. Artan nüfusunu bertaraf etmek isteyenleri yenilgiye uğrattı, bu arada aralarında çıkan bir anlaşmazlık Yüzünden vali Yusuf Paşa’yı da öldürdü.

Sahte bir fermanla Bağdat valiliğinin kendine verildiğini ilân etti. Hafız Ahmed Paşa bir ordu ile Bağdat’ı kuşatınca Bekir Subaşı safevi hükümdarı Şah Abbas’a. baş vurarak himayesini istedi.

Safevi kuvvetleri şehre yaklaşınca çaresiz kalınarak Bağdat valiliği ona verildi.

Bunun üzerine Bekir Paşa Safevîlerden yüz çevirdi; Şah Abbas üzerine yürüdü.

Bekir Paşadan çekindiği için Hafız Paşa Bağdat’a yardıma gelemedi. Şah Abbas kuşatma süresince kalede bulunan bazı kimseleri, bu ara Bekir Paşa’nın oğlunu kendi tarafına çekerek Bağdat’ı ele geçirdi.

Bekir Subaşı önce diri diri, sonra cesedi bir kayığa bindirilip üzerine neft dökülmek suretiyle Dicle’de yakıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir