Suberde Höyüğü

Suberde Höyüğü Seydişehir yakınlarında höyük. Yapılan kazılarda üç tabaka bulundu. Bunlardan üstten birincisinde tarih çağlarına ait kalıntılar vardır.İkinci ve üçüncü tabakalar Neolitik devre aittir. Bu iki tabakada önemli bir kalıntıya rastlanmadı.

İkinci tabakada küçük taşlardan yapılmış, üzeri sıvalı döşeme ve kerpiç duvar parçaları; üçüncü tabakada ocak kalıntıları bulundu.

İkinci tabakada seramik yoktur; üçüncü tabakada kaba ve iki tarafı oksitlenmiş parçalar ele geçirildi, önceleri bunların taşınabilen kaplara ait olduğu sanılıyordu. Dr.J. Bordaz bu parçaların bir çeşit leğen çukurunun iç kil sıvamalarına ait olabileceğini ileri sürdü.

Ayrıca bu katta, ele geçen hayvan ve antropomorfik figürinlere dayanarak, pişmiş toprağın bilindiğini söyledi. Suberde’de Neolitik Taş devrine ait kalıntıların yüzde 90’ı obsidyen aletlerdir.

Suberde Höyüğü nde domuz dışında, evcil hayvan kalıntısına rastlanmadı. Ele geçen hayvan kemiklerinden anlaşıldığına göre burada yabani koyun, kızıl dağ keçisi, keçi, kurt, tilki ve kaplumbağa türleri vardı.

Tahılların ıslah edilmiş olduğunu gösteren bir belirli yoktur. Prof. Bordaz, Suberde’nin ikinci katının seramiksiz oluşunu, önce Doğu Çatalhöyük’ün yanlışlıkla «seramiksiz» diye adlandırılan VIII-VI B tabakalarına benzetti ve Suberde’deki Neolitik çağın, Doğu Çatalhöyük V’ten daha eski olduğunu savundu.

Bugün Suberde höyüğü’nün ikinci tabakasının Doğu Çatalhöyük VI A’dan ve VI B-X’ten daha eski olması gerektiği ve Suberde’nin üçüncü tabakasının da Hacılar’daki seramiksiz Neolitik ile çağdaş olabileceği ileri sürülür.

Suberde’den alınan bütün karbon ondört (C—14) örneklerinin analiz sonucu belli olmadı. Ancak üçüncü tabakaya ait bir örnek M.Ö. 6750 tarihini verdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir