Sübsidans – Jeoloji

Sübsidans Nedir,Sübsidans – Jeoloji,Bir bölgenin ve özellikle bir tortul havzasının sürekli veya kesikli olarak alçalması. (Binlerce yıl süren bu alçalma, çökellerin yığışmasına eşlik eder.)İzostazi sebebiyle üst üste yığılan çökellerin ağırlığı havza tabanmın büyük ölçüde çökmesi için yeterlidir.

Ama bu olay yeryuvarlağının başka yerlerini ve iç kesimlerini etkileyen alçalma hareketlerini şiddetlendirir.

Nispeten ince bir su dilimi altındaki yığışma, çok daha kalın bir tortul tabakası ve tabakaların düzenli olarak nöbetleşmesi yalnız sübsidans ile açıklanabilir.

Jeosenklinallerin sübsidansların en çok meydana geldiği yerlerdir.

Sübsidans, üst atmosferde soğuyarak ağırlaşan havanın yeryüzüne inmesi olayıdır.

Konveksiyonel hava hareketlerinden yukarıdan aşağıya doğru olandır. Sübsidans gerçekleşen yerde bağıl nem azalır, bulutlar kaybolur, hava kuraklaşır.

Kışın gökyüzünün açık, bulutsuz ve çok soğuk olduğu günler iyi birer örnektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir