Sübüdey Noyan

Sübüdey Noyan (1176 – 1248) Moğol kumandan.Yine ünlü bir moğol kumandanı olan Cebe Nuyan ile birlikte batıya kaçan son Harizmşah Muhammed’i takip ederek onu Nişapur’da yendi (18 nisan 1220); Kazvin’i aldı.

Cüveyni, Sübüdey ve Cebe’nin Horasan’a geldikleri zaman, burada bulunan 70 000 evlik türkmenin batıya kaçtıklarını anlatır.

Osmanlıların atası olan Kayıların da bunlar arasında bulunmaları muhtemeldir. Sübüdey, sırasıyla Kafkas ve Güney Rusya’yı (1220 – 1222), sonra 1236-1242 arasında Kama, Velga ülkelerini, Ukrayna Rusyası’nı ve Macaristan’ı (Bela IV’e karşı kazandığı Sayo zaferi, 1241) yakıp yıktı. Göyük Han zamanında Çin’e gönderildi.

Bir cevap yazın