Şücaeddin Süleyman Paşa

Şücaeddin Süleyman Paşa Candaroğulları beyliğinin 2. beyi (XIII. – XIV. yy.).Şemseddin Candar’ın ölümü üzerine bey oldu. Kastamonu’nun eski hâkimi Muzafferüddin Yavlak Arslan’ın oğlu Hüsameddin Mahmud, Kastamonu’yu işgal etti.

Şücaeddin Süleyman Paşa, Eflâni’ye çekildi, 1309’da Kastamonu’ya ani baskın yaptı. Mahmud Beyi öldürdü. Kastamonu’yu tekrar merkez yaptı.

1335 Yılına kadar İlhanlıların hakimiyetini tanıdı. ilhanlılar adına para kestirdi. Emîr Çoban Anadolu’ya gelince ona sadakatini bildirdi ve bu durumdan yararlandı; sınırlarını genişletmeyi başardı.

Sinop hakimi Pervaneoğlu Gazi Çelebi’nin ölümü (1322) üzerine Sinop’u beyliğine kattı. Taraklı Borlu denilen Safranbol’u elde edildi. Ebu Said Han ölünce (1335), İlhanlıların saltanat mücadelesinden yararlandı. Bağımsızlığını ilan etti.

Şücaeddin Süleyman Paşa son devirlerinde küçük oğlu Çoban’ı veliaht yaptı. Sinop beyi olan büyük oğlu İbrahim. Çoban’ın veliahtlığını tanımadı. Kastamonu’yu ele geçirdi ve hükümdar oldu (1339).

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir