Suğdak Seferi,Önemi,Sonuçları | Osmanlı Tarihi |

Suğdak Seferi Hakkında Bilgi,Anadolu Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad’ın Kırım’a karşı yaptırdığı sefer (1224).

Suğdak Seferi
Suğdak Seferi Anadolu Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad’ın Kırım’a karşı yaptırdığı sefer (1224).

Moğollar, 1223’te Kırım’a saldırarak bu bölgenin önemli ticaret şehri olan Sudak’ı yağma ve tahrip ettiler.

Tacirler ve şehrin ileri gelenleri Anadolu’ya geçerek Selçuklu sultanından yardım istediler.

Moğolların bu saldırılarından yararlanan Rumlar da yavaş yavaş Sudak’a yerleşmeye başladılar.

Bunun üzerine Alâeddin Keykubad.

Sudak’a sefer yapmaya karar verdi.

Sinop’ta hazırlanan birliğin kumandanlığına Kastamonu beyi Hüsameddin Çoban getirildi.

Sinop’tan gemilerle hareket eden Çoban Bey, Sudak’ı, savaşmadan teslim aldı.

Buradan kıpçak hanına ve rus knyaz’ına elçiler göndererek itaat etmelerini istedi.

Bunlar da Anadolu sultanına itaatlerini bildirdiler.

Çoban Bey Sudak’ta bir cami yaptırdı.

Kadı, imam ve öteki din görevlilerini tayin etti.

Ayrıca şehre muhafızlar bırakarak Sinop’a döndü.

Selçukluların Sudak’taki hâkimiyeti Moğollar’ın 1239’daki ikinci saldırılarına kadar sürdü.

Bir cevap yazın