Süheyl Ahmed bin Hemdem Kimdir,Hayatı

Süheyl Ahmed bin Hemdem İstanbul’da medrese öğrenimi gördü, Kahire’de divan kâtipliği görevinde bulundu.

Daha çok tarih alanında çalıştı. Eserlerini, osmanlı tarih yazıcılığı geleneğine göre yazdı.

Bu eserler efsane ve masallarla doludur.

Sade bir dille yazılan şiirleri başarılı değildir. Eserleri: Durretu’l-Yetime Fi Evsaf Mısru’l-Kadime (Eski Mısır’ın Nitelikleri Hakkında Kabuğundan Çıkarılmış İnci); Acaibu’l-Müessir ve Garaibu’l-Nevadir (Etkileyici Tuhaflıklar ve Az Bulunur Gariplikler); Nevadir-i Süheyli (Süheyl’in Seçkinleri).

Bir cevap yazın