Süheyl Ünver Kimdir,Hayatı | Bilim İnsanları |

Süheyl Ünver Kimdir,(1898, İstanbul – 1986, İstanbul), Türk yazar ve tıp adamı.

Süheyl Ünver Hayatı

Tip fakültesini bitirdi.

Gureba ve Haseki hastahanelerinde dahiliye asistanlığı, Paris’te Tıp fakültesinde ihtisas yaptı (1927-1929).

Süheyl ÜnverTıp fakültesi Tedavi kliniği ve Farmakodinami müderris muavinliği (1930), tıp tarihi ve deentoloji doçenti ve o sırada kurulan Tıp Tarihi enstitüsü müdürü oldu (1933). Profesörlüğe yükseldi (1938).

Güzel Sanatlar Akademisinde türk minyatürü öğretmenliği yaptı (1936).

Türk tıp tarihi, türk minyatürcülüğü, hat ve süsleme sanatıyla ilgili araştırmalar yayımladı.

İslâm Tababetinde Türk Hekimlerinin Mevkii ve Ibni Sina’nın Türklüğü (1937); Anadolu Beylikleri ve Tıb Tarihimiz (1938); Yılan Remzi ve Selçuklular Tababeti (1939); İlim ve Sanat Bakımından Fatih Devri Albümü (1943); Türk Göz Hekimliği Tarihine Ait Notlar (1946); 56 Türk Motifi (1967) .

Bir cevap yazın