Süleyman Asaf Bey Kimdir

Süleyman Asaf Bey Kimdir Türk gazetecisi ve şairi (Bağdat 1841-İstanbul 1913).

Süleyman Asaf Bey Hayatı

Bursa valisi Ahmed İzzet Paşanın oğlu ve Rumeli valisi Koca Hakkı Paşanın torunu, soyunda, Sokullu Mehmed Paşaya kadar çıkan ünlü vezirler vardır, özel öğrenim gördü.

Sadaret Mektubi kaleminde, babasının vali bulunduğu illerde mektupçu, muavin ve mümeyyiz olarak görev aldı.

İstanbul’a dönünce Basiret, Tarik ve Vakit gazetelerinde yazılar yazdı.

Hürriyet hakkındaki yazıları ve davranışlarından ötürü uzun süre sürgünde kaldı.

Ali Suavi olayı ile ilgili görüldüğünden, üç yıl kalebentlik cezası ile Sakız adasına gönderildi.

Mahkûmiyeti bittikten sonra İzmir’de oturdu.

1908 Meşrutiyetinden sonra İstanbul’a döndü.

Şiirleri heyecanlı, üslûbu sadedir, (m)

Bir cevap yazın