Süleyman Askeri Bey Kimdir,Hayatı,Ölümü

Süleyman Askeri Bey Kimdir,Türk kumandanı (öl. Basra 1914).

1905’te Harbiyeyi erkânıharp yüzbaşı olarak bitirdi.

Manastır’da 1908 Devrimini yapan subaylar arasında bulundu. 1909’da Bağdat vilâyeti jandarma teşkilâtını düzenlemekle görevlendirildi.

Süleyman Askeri Bey 1912’de Bingazi ve çevresi kumandanlığı erkânıharp reisliğine ve aynı yıl içinde X. Kolordu erkânıharp reisliğine getirildi.

Bir yıl sonra tekrar Bağdat’a giderek Jandarma mektebi muallimi oldu ve binbaşılığa yükseltildi.

Süleyman Askeri Bey 1914’te kaymakam (albay) rütbesiyle valiliğine ve Basra fırkası kumandanlığına tayin edildi.

Birinci Dünya savaşı üzerine, Basra güneyinde Şattülarap’ın Basra körfezine döküldüğü Fav noktasına İngilizler asker çıkarınca, bu cephenin kumandanlığını üstüne aldı.

Yerli Arapların ihanetleri sonunda yenilgiye uğrayacağını anlayınca intihar etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir