Süleyman Bey Kimdir,Hayatı

Süleyman Bey Kimdir,Saruhanoğulları beyliğinin kurucusu Saruhan Beyin oğlu (öl. Küçükçekmece 1345).Saruhan beyliğinin kuruluşu sırasında babası Saruhan Beye yardımcı oldu.

1336’da Cenevizlilere esir düştü. Foça’ya götürüldü. İmparator Andronik Palaiologos III, Aydınoğlu Umur Bey ve Saruhan Beyin baskılarıyla kurtuldu.

Saruhan Bey, Umur Beyle anlaştığından Aydınoğullanyle birlikte yapılan seferlere Süleyman Bey memur edildi.

Umur Bey ve Süleyman Bey Mora’ya büyük bir donanma ile gittiler. Pek çok ganimet ve esir aldılar.

1334’te Umur Bey, dostu Kantakuzen’e yardıma gideceği zaman, Süleyman Bey de 20 000 kişilik kuvvetle ona katıldı.

Rumeli’ye birlikte geçtiler. Kantakuzen’in aleyhtarlarıyle çarpıştılar. İstanbul üstüne yürüdüler.

Süleyman Bey İstanbul önlerinden Rumeli’ye dönerken Küçükçekmece’de hummadan öldü. Manisa’ya gömüldü.

Bir cevap yazın