Süleyman Hüsnü Paşa Kimdir,Hayatı

Süleyman Hüsnü Paşa Kimdir,Türk kumandanı ve yazarı (İstanbul 1838 – Bağdat 1892).

Süleyman Hüsnü Paşa Hayatı

Bir şekercinin oğlu olan Süleyman Paşa Harbiyeyi bitirince (1859), Yenipazar (Bosna), Hersek ve Işkodra’da subaylık yaptı.

Girit isyanının bastırılmasındaki başarısından dolayı kaymakamlığa (1872), ertesi yıl mirlivalığa terfi etti, askeri okullar nazırı oldu ve bu okulların yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaptı.

Abdülaziz’in tahttan indirilmesinde önemli payı olan Süleyman Paşa, Abdülhamid II devrinde Bosna-Hersek kumandanı tayin edilerek İstanbul’dan uzaklaştırıldı (1876). Karadağ isyanını bastırdı.

1877-1878 Osmanlı – Rus savaşında Şıpka geçidinde Rusları yenilgiye uğrattı ve Şıpka Kahramanı olarak tanındı. Sonra Tuna ve Balkan orduları başkumandanlığına tayin edildi.

Savaş sonunda uğranılan yenilgi bahane edilerek Abdülhamid II tarafından mahkemeye verildi, rütbeleri geri alındı ve Bağdat’a sürüldü. Bağdat’ta 14 yıl sürgün kaldı.

Türk devletleri tarihinin okul kitaplarında yer almasını ve okutulmasını sağlayan Süleyman Paşa, Tanzimat döneminin büyük türkçüleri arasında yer aldı.

Tarih anlayışını dil alanında da uyguladı; Türklerin dilinin, Osmanlıca değil Türk dili olduğunu savundu.

Süleyman Hüsnü Paşa Başlıca Eserleri

Mebâniü’l-inşa (Edebî Bilgiler Kitabı) [1854]

Tarih-i Alem (1874)

İlm-i Sarf-ı Türkî (Türkçe Gramer Bilgisi Kitabı) [1876]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir