Süleyman Kani İrtem Kimdir,Hayatı

Süleyman Kani İrtem Kimdir Türk fikir adamı (Selânik 1875 – İstanbul 1946). Abdurrahman Aziz Beyin oğlu, ilk öğrenimine Selânik’teki Feyziye mektebinde başladı.

Mülkiye’yi bitirdi. Rumeli’nin çeşitli yerlerinde kaymakamlıkta (1896-1908), Cebelibereket, Beyoğlu, Bolu ve Samsun mutasarrıflıklarında bulundu. Ankara ve İstanbul valiliği yaptı.

Akşam gazetesinde çıkan başlıca tefrikaları: Şahane Sefahet; Köprülü ve Kolber Karşı Karşıya; Siyaset Dolaplarında Dönen Rüşvetler; Saray ve Bab-ı Alinin İç Yüzü; Mufassal Osmanlı Tarihi; Ohri Millî Taburu.

Süleyman Kani İrtem Kitapları

  • Boğazlar Meselesi (1936)
  • Türk Kemankeşleri (1938)
  • Meşrutiyetten Mütarekeye (2005)
  • Birinci Meşrutiyet ve Sultan Abdülhamid (2005)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir