Süleyman Mabedi | Tarihi Yapılar |

Süleyman Mabedi Kudüs’te, Süleyman peygamber (M.ö. X. yy.) tarafından veya onun adına yaptırılan mabet.

Ne zaman ve kimler tarafından yaptırıldığı kesin olarak bilinmiyor.

Ancak, zaman zaman onarıldı, ibadethane olarak kullanıldı.

Bazı kaynaklar bunun Süleyman peygamberin sarayı olduğunu, bazısı ise doğrudan doğruya ibadethane olarak yapıldığını ileri sürer.

Hıristiyanlığın doğuşundan sonra Süleyman Mabedi yıkıldı, son kalıntıları da haçlılar tarafından ortadan kaldırıldı (XI. yy.).

Tüm aramalara rağmen bu ilk tapınağa ait kalıntılara ulaşılamamıştır.

Sadece civarındaki sunaklara ait olduğu düşünülen havuz kalıntıları bulunmuştur.

Bugün bütün tektanrıcı dinler tarafından kutsal bir yer sayılan Süleyman mabedinin temel duvarlarından kalan bir bölüm Yahudilerce Ağlama duvarı adı altında ziyaret edilir.

Bir cevap yazın