Süleyman Şah Kaya Alpoğlu Kimdir,Hayatı

Süleyman Şah Kaya Alpoğlu Kimdir,(1178 – 1227), Kaya Alp’in oğlu, Ertuğrul Gazi’nin babası.

Osmanlıların bağlı oldukları Kayı boyu, Selçuklular ile birlikte Anadolu’ya gelerek Ahlat bölgesine yerleşti.

XIII. yy. başlarında Ahlat’ın, Eyyubilerin eline geçmesi, sonra da Celâleddin Harizmşah’ın bu bölgeyi istilâsı üzerine, Kayıların başında bulunan Süleyman Şah, boyu ile birlikte, güneye inerek, yine Kayı boyundan olan Mardin Artuklularının maiyetine girdi.

Caber’e giderken Fırat’ta boğuldu ve Caber kalesinin eteğinde bir kümbete gömüldü.

Süleyman Şahın ölümünden sonra Kayı boyunun başında bulunan 4 oğlundan Sungur Tekin ile Gündoğdu eski yurtlarına döndü; Dündar ve Ertuğrul da, kendilerine yeni bir yurt aramak üzere, Pasin ovasıyla Sürmeliçukur yörelerine gittiler.

Bir cevap yazın