Süleyman Senih Efendi

Süleyman Senih Efendi,Türk şairi (Bursa 1822 -İstanbul 1866). İstanbul’a geldi (1837). Maarifi Adliye Mektebi ve Mektubî kalemine devam etti. Sadaret Mektubi odasında memurluk ve hocalık yaptı (1843).

Rabia, salise ve saniye payelerini aldı. Tahrirat başkâtipliği sıfatıyla Erzurum, Kars ve Kağızman havalisine gitti (1853).

Dönüşünden bir süre sonra, Babıseraskeri Mektubi kalemi müdürlüğü, Babı Şûrayı Askeri başkâtipliği, Nizam dairesi azalığı, Makamı Seraskerî riyaseti gibi görevlerde bulundu. Yazdığı şiirler bir Divan’da toplanmıştır (1859).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir