Süleymaniye Medresesi,Mimarisi

Süleymaniye Medresesi,Medresei Süleymaniye, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Süleymaniye camii çevresinde kurulan medrese.

Medrese açıldıktan sonra Fatih medreselerinde okutulan fıkıh, kelâm, arap edebiyatı, şert ilimler, tabiiyat, riyaziyat, tababet gibi dersler burada okutulmaya başlandı.

Süleymaniye medresesinden daha küçük medreselere Musileî Süleymaniye veya Süleymaniye tetimmeleri denirdi.

Bir cevap yazın