Süleymaniye Şehri Irak

Süleymaniye Şehri Irak Osmanlı devrinde önce Bağdat eyaletinin, daha sonra Musul vilâyetinin içinde sancak merkeziydi. Yörede oturan ve Baban denilen aşiret reislerinden biri 1784’e doğru Tanca vâdisi kenarında, kendisine merkez yaptığı bir şehir kurdu ve buraya, 1780-1802 arasında Bağdat valiliğinde bulunmuş olan Büyük Süleyman Paşanın adını verdi.

Birinci Dünya savaşı sonunda (13 kasım 1918) İngilizler tarafından işgal edilen yörede Kürtler, Ingiltere ve Arap yönetimine karşı isyan ettiler ve bu durum. Kuzey Irak’a son yıllarda bir çeşit muhtariyet verilinceye kadar sürdü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir