Sülfamit Nedir?

Sülfamit Nedir,(fr. sulfamide’den). Kim. Formülü SO2(NH2)2 olan bileşik; 91°C’ta ergiyen, suda az çözünen büyük kristaller meydana getirir ve amonyak gazının sülfürü klorüre etkimesiyle elde edilir.

Sülfamit Nedir
Sülfamit ,(fr. sulfamide’den). Kim. Formülü SO2(NH2)2 olan bileşik

Prototipi benzen sülfamit C6H5—SO2—NH2 olan ve sülfonik asitlerin meydan getirdikleri amitlerin genel adı.

— Bakteriyol. Sülfamit direnci, aynı kökten gelen bazı mikrop tür veya ırklarının sülfamitlerin etkisine karşı az veya çok duyarsız hale gelmesi.

Rötar sülfamit, uzun süreli etkisi olan ve aynı oranda vii cuttan yavaş atılan sülfamit.

Eczc. Sülfamit terimi, antibiyotik özellikleri olan ve içinde bir sülfamit grubu (sülfonik asitten türeyen amit) bulunan maddeler için kullanılır.

Fakat daha geniş anlamda, sülfamit grubu yerine bir sülfon, sülfoksit, tiyosülfon v.b. grubu konmuş antibiyotik maddeleri de ifade eder.

Sülfamitlerin tedavide kullanılması azotlu bir bileşik olan sülfakrizoidinin mikrop öldürücü niteliğinin anlaşılmasıyla başlar.

Bu bileşik, molekülün aktif grubu olarak bili nen p-amino-fenil-sülfamit’i organizmada açığa çıkarır.

Bundan sonra yapılan araştır malarla pek çok sülfamit bulunmuştur.

Bu kadar çok ve çeşitli sülfamide ihtiyaç duyulmasının sebebi, sülfamitlerden çoğunun ancak belli mikroplara etkili olması ve bazı mikropların sülfamitlere karşı zamanla direnç kazanmasıdır (sülfamit direnci).

Şeker düşürücü sülfamitler

Daha 1942’de, Montpellier okulu bir sülfamit türevinin şeker düşürücü etkisini bulmuştu; ama kandaki şeker oranını azaltan birçok sülfamit türevi ancak 1954’ten sonra tedavide kullamlmaya başlandı.

Bu ilaçlar şeker hastalarının yaşayışını değiştirdi ve bu insan ları ensülin şırıngalarının esiri olmaktan kurtardı.

Şeker düşürücü sülfamitler şunlardır: glibütilamit (N. sülfanil 1—N’—bütil-karbamit), glibüt-yazol (para-amino-benzen-sülfamido-2 ter-tiobütil-5 tia-1 diyazol 3-4), ve N (sülfonil parametileııe-benzen) —N’—N bütilüre.

Bu ilâçlar piyasada çeşitli biçimlerde satılır.

Rötar sülfamit’ler

Klasik sülfamitler kadar hızlı soğurulur ve vücuda yayılır.

Bunlar iki çeşittir: tam rötar sülfamitler: sülfame-toksipiridiyazin, sülfamimetoksin, sülfame-toksidiyazin v.b.;

Yarı rötar sülfamitler, yani vücuttan hızlı atılan klasik sülfamitlerle rötar sülfamitler arasında yer alan sülfamitler: sülfazomizol, sülfametoksanol v.b. (Bunların plazma proteinlerine yapışması, rötar sülfamitlere göre zayıf ise de dokulara yayılması kuvvetlidir.)

Rötar sülfamitler de, klasik sülfamitler gibi bakteriyostatik olduğundan pek çok mikrop çeşidi üzerinde önleyici etki gösterir.

Bir cevap yazın