Sultan Sencer Türbesi

Sultan Sencer Türbesi Horasan’da Merv şehrinde türbe. îran Selçuklularının son hükümdarı Sencer adına yaptırıldı (1157). Selçuklu türbe mimarisinin en güzel örneklerindendir; 17 m çapmdaki kubbesiyle o Sultan Sencer Türbesizamana kadar yapılmış, kubbesi en yüksek türbedir.

Sultan sencer türbesi bugün yıkılmış olan dış kubbesi firuze renkli, sırlı tuğla ile kaplıydı.

Tromplar üzerine oturan bu kubbe kaburgalarla örtülerek zenginleştirilmiş ve köşelerde geometrik tuğla süslemeli payelerle desteklenmiştir. İç mekân çok sadedir ve kare planlıdır.

Sultan Sencer (1086-1157) melik olduğu 39 yıl boyunca başkent Merv’in büyük bir kültür merkezi olmasınla önemli rol oynadı.

Sultan’ın ölümünden önce Büyük Selçuklu Devleti’inin görkemini yansıtacak biçimde inşa etmesi istendiği türbenin adı Ahiret Evi olarak kendisi koydu. 1220’de yaşanan Moğol istilası bu bölgede yıkımlara yol açtı, dış kubbesi çöktü.

Moğollar Merv kentini tahrip ettikten sonra hazine bulmak amacıyla türbedeki sandıkları açtılar ve türbede yangın çıkardılar. Kentteki herşeyin yakılıp yıkılmasına rağmen bu türbenin ayakta kalması Sultan Sencer’in evliya olduğuna ilişkin söylentilerin doğmasına yol açtı.

Sultan Sencer Türbesi
Sultan Sencer Türbesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir