Sultanzade Mehmed Paşa

Sultanzade Mehmed Paşa Sadrazam Ahmed Paşanın torunu. Küçük yaşta saraya alındı. Osman II’nin Lehistan seferinde kapıcıbaşıydı. Sonra kubbe veziri oldu (1630-1631). Murad IV tarafından Rodos’a sürüldü. Sonra affedilerek ikinci vezirlik payesiyle Mısır valiliğine tayin edildi (1638).

Mısır’da kendisine büyük gelir sağladı; İstanbul’a döndü (1641). Darphane nezaretinde memur oldu. Azak seferinde serdarlıkla görevlendirildi (1642). Kazakların yıktıkları kaleyi savaşmadan aldı. Bir süre sonra sadrazam oldu. Bu görevinden de alındı. Girit’e gönderildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir