Sultanzade Mehmed Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Sultanzade Mehmed Paşa Sadrazam Ahmed Paşanın torunu. Küçük yaşta saraya alındı.

Osman II’nin Lehistan seferinde kapıcıbaşıydı.

Sonra kubbe veziri oldu (1630-1631).

Murad IV tarafından Rodos’a sürüldü.

Sonra affedilerek ikinci vezirlik payesiyle Mısır valiliğine tayin edildi (1638).

Mısır’da kendisine büyük gelir sağladı; İstanbul’a döndü (1641).

Darphane nezaretinde memur oldu.

Azak seferinde serdarlıkla görevlendirildi (1642).

Kazakların yıktıkları kaleyi savaşmadan aldı.

Bir süre sonra sadrazam oldu.

Bu görevinden de alındı.

Girit’e gönderildi.

Bir cevap yazın