Sümela Manastırı,Tarihçesi,Özellikleri

Sümela manastırı tarihi,Sümela manastırı ne zaman yapıldı,Sümela manastırı kim yaptı,Sümela manastırı bilgi kısa,Sümela manastırı hikayesi,Sümela Manastırı, sümela olarak da yazılır, meryem ana manastırı olarak da bilinir, Trabzon’un Maçka ilçesinin 17 km kadar güneyinde, Ziganalar’ın bir kolu olan Karanlıkdağ’ın dik bir yamacında bulunan manastır.

Sümela Manastırı Tarihçesi

Sümela Manastırı,Tarihçesi,Özellikleri
sümela olarak da yazılır, meryem ana manastırı olarak da bilinir, Trabzon’un Maçka ilçesinin 17 km kadar güneyinde, Ziganalar’ın bir kolu olan Karanlıkdağ’ın dik bir yamacında bulunan manastır.

Ortodoks Kilisesi’nin Anadolu’daki en önemli kutsal merkezlerinden biri sayılagelmiştir.

Aziz Luka’nın yaptığına inanılan bir Hz. Meryem ikonu, kuruluşundan 1924’e değin burada saklanmıştır.

Sümela manastırı efsaneye göre 385’te, Atina’dan gelen iki keşiş tarafından kurulmuştur.

14. yüzyılın ortalarında Pontus hükümdarı III. Aleksios Komnenos döneminde keşiş hücrelerinin eklenmesiyle genişletilerek bugünkü biçimini almıştır.

Yörenin 1461’de Osmanlıların eline geçmesinden sonra da manastır padişahlarca korunmuştur.

1923’teki Ahali Mübadelesi’yle Rumların Anadolu’ dan ayrılması üzerine Sumela da terk edilmiştir.

Ancak 1972’de bir bekçi görevlendirilerek resmen denetim altına alınan manastır, arada geçen zaman içinde gerek doğanın, gerekse insan elinin büyük tahribatına sahne olmuştur.

Halen temelli bir onanından geçirilmiş değildir.

Sümela Manastırı Özellikleri

Sümela manastırı dağın güneye bakan 90 derece diklikteki kayalık yamacında bir girinti üstünde yer alır.

Vadiden 200 m yüksekteki bu doğal girinti insan eliyle işlenerek biraz daha genişçe bir teras haline getirilmiş, sonra buraya çeşitli yapılar eklenmiştir.

Sümela manastırı giriş merdivenine vadiden zikzaklı bir patikayla ulaşılır.

Ana kapıya kadar çıkan 64 basamaklı merdiven kayalara oyulmuştur.

Merdivenin sol (batı) yanı boyunca manastıra su getiren su kemeri uzanır; sağ (doğu) yanı uçurumdur.

Ana kapıdan sonra 92 basamaklı bir merdivenle manastırın avlusunu oluşturan terasa inilir.

Solda kayaların içine oyulup önü bir duvarla kapatılmış büyük kilise yer alır.

Yaklaşık 400 m; büyüklüğündeki bu mağara-kilisenin içini ve dışını kaplayan freskler çok zarar görmüş olarak günümüze ulaşmıştır.

Kilisenin ilerisinde, gene solda servis yapıları vardır.

Keşiş hücreleri terasın sağ kenarında, uçurum boyunca uzanan manastırın ana yapısındadır.

1930’daki bir yangında ahşap döşemeleri ve çatısı yanmış, yalnızca taş duvarları kalmış olmakla birlikte, yalçın kaya duvarına adeta “asılmış” bu dört katlı yapı, vadi yönünden bakıldığında Sümela Manastırfna görkemli bir görünüm kazandırır.

Bir cevap yazın