Sunak | Sanat Tarihi |

Sunak Nedir,Tapınaklarda, kurban kesmek, günlük yakmak ve dini tören yapmak için kullanılan yüksekçe taş masa.

Babil Sunakları

Sunak Nedir
Sunak ,Tapınaklarda, kurban kesmek, günlük yakmak ve dini tören yapmak için kullanılan yüksekçe taş masa.

Çağımıza kadar gelen en eski sümer sunağı El-Ubeyd tapmağının girişinde bulunanıdır.

Bu sunak dört köşe bir kaide üzerinde birkaç sıra tuğladan meydana gelir ve üst kısmının ortasında Tanrı’nın sembolü bulunur.

Botta tarafından Asur’da Sargon sarayında bulunan bir sümer sunağı bugün Louvre müzesindedir.

Drüid Sunakları

Bu isim yanlışlıkla Drüid’lerle hiç bir ilgisi olmayan ve daha erken bir çağdan kalma dolmen kalıntılarına verilmiştir.

Grek ve Roma sunakları, başlangıçta sadece toprak veya taş birikintileriydi; fakat çok geçmeden, taştan, mermerden veya tuğladan yapılmış çeşitli boyda ve şekillerde sabit sunaklar yapımına geçildi.

Bunlar bazen temelli, basamaklı, oyulmuş kabartmalarla süslenmiş gerçek anıtlardı.

Roma sunaklarında yeni bir unsura rastlanmaz.

Romalıların evlerinde, atriumda ev tanrılarının sunağı bulunurdu.

Bu sunağın yerini bazen küçük kulübe şeklinde inşa edilmiş bir yeı veya bir duvar oyuğu alırdı.

Roma’da inşa edilen Roma ve Augustus sunakları etrafında eyalet toplantıları yapılırdı.

Hıristiyan Sunakları

İlk hıristiyan sunakları, San Giovanni’nin Laterano kilisesinde saklanan «Aziz Petrus masası» gibi basit masalardı.

Hıristiyanlar katakomplara sığınmaya başladıkları zaman missa ayini taştan sunaklar veya bir din kurbanının mezarı üstünde yapılmaya başladı.

O zaman mezarın üstüne küçük bir masa oturtulurdu.

Constantinus devrinden itibaren kiliseler daha çok bir din kurbanının mezarı üzerine inşa edildi.

O çevrede din kurbanı mezarı yoksa, bir azizin kalıntıları sunağın altında küçük bir mahzene yerleştirilirdi.

V. yy.da sunaklarda zengin süsleme unsurları görülür.

Rönesansta, XVII. ve XVIII. yy.larda sunaklar mimarinin geçirdiği bütün değişikliklere uydu.

İlk yüzyıllarda sunak presbyterium’un ortasında bulunurdu ve rahibin yüzü halka dönük olurdu.

Doğu kiliselerinde yalnız bir sunak bulunurdu.

Protestanlarda da çok sade bir tek sunak («communio sofrası») vardır.

Mısır Sunakları

Bunlar genellikle «içki masaları»dır. üzerlerinde vazolar, ekmek sepetleri, meyve, sebze, kuş v.b. motifleri bulunur.

Yahudi Sunakları

Kanlı kurbanlar için inşa edilen taştan sunaklar.

Kenan sitelerinde bulunmuştur.

İsrailliler önceleri kaba taştan sunaklar kullanırlardı.

Bunların örnekleri Ebal dağında bulundu.

Kudüs tapınağında kullanılan sunaklar üstüne bilgiler, bunlar hakkında tam bir fikir edinmeye yeterli değildir.

Sunak
Sunak

Bir cevap yazın