Süngü Nedir,Süngünün Tarihi | Tarih Bilgileri |

Süngü hakkında Bilgi,Süngü Nedir,Göğüs göğüse çatışmalarda kullanılmak üzere geliştirilmiş, ateşli silahların namlu ucuna takılan kısa, keskin ağızlı, sivri uçlu bıçak benzeri silah.

Süngünün Tarihi

Süngü’nün, Batı Pireneler’de yaşayan Basklar tarafından 1640’ta icat edildiği sanılır.

Basklar, cephanelerin tükenmesi üzerine hançerlerini alaybozanlarının ucuna tespit ederek kullanmışlardı.

İngiltere’de «Krallık topçusu» adı verilen alay 1670’te ilk defa olarak kovanlı süngüyle silahlandırıldı.

Bu süngü, kovanlı ve namlusunun dirsekli olması sayesinde tüfeğe aynı zamanda ateş edebilme imkanı da sağlıyordu.

Süngü osmanlı ordusuna XVII. yy. ortalarında yeniçerilerin avrupa ordularında olduğu gibi silahlandırılması kararlaştırıldıktan sonra girdi.

Bazı ortalara bu silahlar verildi; fakat, zamanla Bırakıldı.

XVIII. yy. sonlarında Mustafa III devrinde (1774) kurulan sürat topçusu erlerine süngülü tüfek verilerek, yeniden kullanılmaya başlandı; fakat yeniçerileri, süngülü tüfekle silahlandırmak ve talim yaptırmak mümkün olmadı.

Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra kurulan modem orduda süngülü tüfek kullanıldı.

Bugün orduda çeşitli süngüler yer alır.

Bir cevap yazın