Sürat Topçuları Ocağı

Sürat Topçuları Ocağı Nedir,Osmanlı Devleti’nde 1774-85 arasında yetiştirilen özel topçu sınıfı.

Sürat Topçuları

1768-1774 Osmanlı-Rus savaşı sırasında, osmanlı ordularının geriliği ve güçsüzlüğü anlaşılınca, osmanlı silahlı kuvvetlerini bir düzene sokmak gerektiği görüldü.

Fransa’dan Obert adlı bir topçu uzmanının başkanlığında bir topçular heyeti getirtilerek, Topçu ocağına bağlı sürat topçuları kuruldu.

Kuruluş sırasında sürat topçularının sayısı 250 kadardı. Yeşil ceket ve mavi şalvar giyerlerdi. Bunlara, Kâğıthane’de kışlalar ve talim yerleri yapıldı. Sürat topçuları Mustafa III ölünce kaldırıldı. Obert memleketine döndü.

1782 Yılında Hamid Paşa sadrazam olunca Obert’i getirtti ve sürat topçularını yeniden kurdurdu; sayıları 250’den 2 000’e çıkarıldı, Tophane’de yeni kışlalar yapıldı ve yeni bir kanunname hazırlandı.

Bu kanunnameye göre sürat topçuları beyaz çuhadan yeşil püsküllü başlık giyecekler, 15 akçe gündelik alacaklar ve evlenmeyeceklerdi; sürekli olarak kışlalarda yatacaklar, haftada üç gün Beyoğlu ve Kağıthane’de talim yapacaklardı. Üç yıl hizmet gören sürat topçularının gündelikleri 20 akçeye çıkarılacaktı.

Sürat topçularından yaşlananlar 30 akçe gündelikle emekli olacak, savaşta yaralananlara 40 akçe verilecekti. Sürat topçuları içinde mesleklerinde ilerleyerek, dakikada sekiz-on gülle atan topçular vardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir