Şurta Teşkilatı

Şurta Teşkilatı Önceleri «bir eyalet veya şehrin din ve dünya işlerini düzenleyen vali» anlamında kullanıldı. Abbasiler devrinde genel düzeni sağlayan kimselere de bu ad verildi.

Endülüs Emevilerinde, Magrıp ve Mısır Fatımilerinde şurtanın, bir suçluyu elinde ispat belgesi olmadan da yakalamak ve cezalandırmak yetkisi vardı. Endülüs’te büyük şurta (eş şurtal kübra) ile küçük şurta’nın (eş şurtal suğra) görevleri ayrıydı.

Küçük şurta, yalnız halk tabakasıyla uğraşır, büyük şurta da yüksek görevlerde bulunanların işledikleri suçları cezalandırırdı.

Bir cevap yazın