Sürütme Balık Avı

Sürütme Balık Avı,Sürütmeye çıkan amatörlerin refleksleri kuvvetli olmalıdır, ön sezisi iyi çalışmalıdır. Bu işi yaparken zemin ve zamana uygun olarak kendinden de bir şeyler katabilmelidir.

Bunun için de sürütme yapılacak yeri iyi tanımak, kıyıları iyi bilmek, su altında görünmeyen tehlikeli taşları, kıyıların taşlık, çakıllık, kumluk yerlerini bilmek, bu yerlerdeki akıntıları öğrenmek gerekir.Sürütme genellikle kıyı sularda uygulanan bir sistemdir. Sürütme yapılacak sular, 5-10 metrelik sığlıklardır. Kıyıların sığlık ve derinliği dikkate alınarak bazan sahile çok yakın, bazen de biraz açılmak icabedecektir.

Açıklara bakan kumluk kıyılarda deniz dalgaları daima belirli bir yerde çatlar ve burada sahile paralel olarak bir çukurluk peyda olur. Balıklar genellikle kilometrelerce uzanan bu kanalın içinde toplanan birikintilerde yemlenerek dolaşırlar. Bu tip kumluk yerlerdeki oyukları bilen ve bulan amatörler çok başarılı olurlar.

Taşlık ve çakıllık yerlerde dolaşan dip balıkları taşlardaki küçük kabuklu ve krustaseleri koparmak için dolaşırlar. Buralar da sürütme için verimli yerlerdir.Burunların dönemeç yerlerinde akıntılara karşı yüzerek cereyanların veya orkozun getirdiği yemleri bekleyen balıklar da sürütmelik hayvanlardır.

Sürütme çeşitlerinden başlıcaları, canlı balık sürütmesi, aldatıcı balık sürütmesi, kaşık sürütmesi ve ipek sürütmesidir.

Bu sürütmelerin yapılabilmesi için en önemli araç motorlu sandaldır. Sürütme kürekle de yapılabilir. Fakat kürekçiye çok görev düşer, yorucudur. Asıl sürütme, düşük rolantili motorlu sandalla yapılan sürütmelerdir.

Sürütmede başarı, canlı yem, aldatıcı yem ve kaşığın arzu edilen suda sürütülebilmesi ile olur. Motorun istenilen hızda hareketinden başka, bu suyu bulabilmek için kıstırma lüzumlu olduğu gibi aldatıcı balıkların çene altlarındaki seviye dümenini de iyi ayarlamak yerinde olur.

Başarının bir tanesi de yem balıkla sandal arasındaki mesafeyi iyi ayarlayabilmektir. Bu mesafe yerine ve balığına göre genellikle 20-25 kulaç olmalıdır. Bunun başlıca faydası, avlanacak balığın, motorun gölge ve gürültüsünden ürkmemesidir.Canlı balık sürütmesi çok dikkat isteyen bir iştir. Yem balık kayalara ve dipteki taşlara çarptırılmamalı, suların tazyiki ile yem balık deforme olmamalıdır.

Bu deformeyi önlemek için canlı balık iğne ile donatılırken asıl iğneler balığın yarı önünde bulunmalı, hırsız şeklindeki son iğne kuyruk tarafında bulunmalıdır.

Çok kere yem balık dudaklarından bir tire ile bağlanarak bükülmesi önlenir veya bu iş için hazırlanmış yüksükler ortasındaki delikten misinaya geçirilerek balığın burun ucuna tatbik edilir.Canlı yem sürütmesinde kullanılacak balıklar, geç ölen ilarya, kaya, kupes, iskorpit gibi balıklardır. Gene de bu balıkların çok geç ölmesi için iğneler monte edilirken yem balığın sindirim organlarından değil de iğneler deri altından geçirilmelidir.

Aldatıcı balık sürütmesinde bütün başarı, yalancı balığı iyi kullanarak avlanacak balığa yedirmektir. Avlanacak balığın aradığı balığa benzeyen aldatıcı balıkları seçmek gerekir.Aldatıcı balık çeşitleri çoktur. Başarı için bizim istavrit, uskumru, hamsi ve benzeri akyem balıkları kullanmalıdır.Bir çok firmalar doğal olarak kendi denizlerinde bulunan yem balık tiplerini yapmışlardır. Yalnız bunlardan RAPALA yalancı kaşıkları bizim sularımız balıklarına çok benzemektedir.

Yalancı balıkların düzlerinin pek çok çeşitleri olduğu gibi iki veya üç parçalı mafsallıları da vardır.Yalancı balıklarda aranan başlıca vasıf suda sağa – sola, aşağı – yukarı hareketler yaparak kendini canlı gibi göstermesidir.Kaşık sürütmesi denizde olduğu kadar tatlı sularda da yapılır. Tatlı su kaşıkları hemen hemen tek tiptir. Çorbakaşığına benzer.

Buna karşılık denizde kullanılan kaşıklar her balığa göre çok çeşitlidir, boy boydur. Oval, elips şeklinde ve söğüt yaprağına benzeyenleri bizde en çok kullanılan kaşıklardır.Genellikle kaşıklar 5 santimden 15 – 20 santim boyunda olduğu gibi ağırlıkları da 10 gramdan 100 grama kadar ağırlaşır. Kaşıklar büyüdükçe iğneleri de büyür. Bazı durumlarda küçük kaşığa biraz büyük iğne de takılabilir. Buradaki seçim amatörün seçimine kalmıştır.

Yalancı balık yemlerinde olduğu gibi kaşıklara da kıstırma takmak çok kere gereklidir. Kıstırmalar sandalın hızı ve kaşığın büyüklüğü ile uygun olmalıdır.Diğer bir sürütme de zargana için ipek sürütmesidir. Bu sürütme için kaşık veya iğne değil yalnız ham ipek (floş) lâzımdır. Sarıya kaçan turuncu renkli floş başarılı olur.

İpek sürütmesi için çok hassas bir kamış ile 15-20 kulaçtık bir misina yeterlidir. Bedenin ucundaki ipek saçak halinde değil de kangal durumunda olmalıdır. Dişlerine takılan floştan balık kurtulamaz ve kaçamaz.Sürütmede en başarılı araç makinalı oltadır. Büyük balıklarda çıkırık makara, kepçe ve kakıç, küçük avlanmalar için rulo makina ve kepçe yeterli aksesuvarlardır.Makina ile çalışıldığı zaman balık yakalanınca motor çabuk stop edilmese bile kamışın eğilme yeteneği ve makinadaki fren tertibatı balığın kaçmasına engel olur.

İstavrit Sürütme Balık Avı

Bu tür avcılığın takımı çok basittir.Dört metrelik sağlam ve ince bir kamış ilk araçtır. 0.35 misinanın ucuna bir fırdöndü, fırdöndüden sonra da 0.15 kalınlıkta elli santimlik bir beden yeterlidir. En uçta beyaz küçük iğne vardır.İğne, çok vakit parlak çıplaktır. Bazı bazı kuyrukaltı takılır. Bazı zamanlar da siyah küçük iğne ve kuyrukaltı kullanılır. Hatta küçük beyaz iğnenin sapına ufacık çukulata yaldızı da sarılır. Şu demektir ki amatör, balığın isteğini kollayacaktır.

Kuyrukaltı istavridin kuyruğu ile anus deliği arasından çıkarılan ince uzun beyaz bir parçadır.Misina ve bedenin tüm uzunluğu kamışın boyunu geçmemelidir. Bunun tek sebebi kamış kaldırılınca yakalanan balığın ele gelebimesidir.

Kamış savrulduğu zaman iğnenin uzağa düşebilmesi için fırdöndünün biraz irice olması gerekir.Bu takımla rıhtım üzerinden akıntı yukarı kamışın ucunu titreterek sürütme suretiyle yüzden istavrit yakalanır.

Geceleri kıyı lâmbalarının ışığı altında veya mehtapta aynı hareketle yapılan avcılık çok zevkli olur.Curum olduğu zamanlar bedene bir piç bağlamak faydalıdır.

Eğer istavrit yüzden yarım metre aşağıda geziyorsa fırdöndünün üstüne küçük bir kıstırma koymalıdır.İsminden de anlaşılacağı üzere kıyı sürütmesi balığın kıyılara sokulduğu zamanlar yüksekçe rıhtım ve taşlık kıyılarda yapılır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir