Süs Balıkları Ve Akvaryum

Süs Balıkları Ve Akvaryum Genel olarak etleri, yağları ve bazı cinslerinin yu murtalarıyla insanların yaşayışında çok büyük bir ekonomik yer tutan balıklar, omurgalı hayvanlar şubesi içinde, 20.000 kadar çeşidi ile oldukça geniş bir sınıf teşkil ederler.

Akvaryum Balıkları Genel Özellikleri

Balıkları diğer omurgalı hayvanlardan ayıran en belirli özellikler, vücutlarının dış yan ince pullarla kaplanmış ve tüylerinin birer yüzgeç halini almış olması, bütün ömürlerini tatlı veya tuzlu sularda geçirmeleri ve yalnız su içinde erimiş oksijeninden yararlanarak solunum yapabilmeleridir.

Balıkların solunum organları, yaşayışlarına uygun olarak diğer omurgalılardaki akciğerlere göre değişik bir durum alan ve başın iki yanındaki boşluklara yerleşmiş bulunan, kırmızı yaprakçıklar şeklindeki solungaçlar’dır.

Solungaçlar, solungaç kapağı denilen birer kapakla örtülüdürler.

Hayvanın ağzından giren su, solungaç yaprakları arasından ağır ağır geçerken, içinde erimiş olan havanın oksijeni, solungacın incecik kılcal damarlarından kirli kana sızar ve onu oksijence zenginleştirir. Bu sırada, hayvanın kirli kanındaki fazla karbondioksit gazı da damarlardan suya geçer ve kirlenen solunum suyu ile solungaç kapağının altından dışarıya atılır ve kan temizlenmiş olur.

Balıkların yürekleri iki gözden ibarettir. Vücut sıcaklıkları, yaşadıkları ortamın sıcaklığına göre değişir fakat bunlar, kış uykusuna yatmazlar.

Balıklar genellikle yumurtlayarak ürerler. Dişinin suya bıraktığı binlerce yumurtanın üzerine erkek balık, spermalarını boşaltır ve bunları döllendirir.

Bazı balıkların yumurtaları ise, hayvanların çiftleşmeleri sonunda döllenir ve bu yumurtalar dişinin vücudunda gelişmelerini tamamlayarak açıldıkları için yavrular canlı olarak çıkarlar (doğarlar.) Balıklar, kendilerinden daha küçük balıkları, bunların ve diğer su hayvanlarının yumurta ve larvalarını, küçük su hayvancıklarını ve suda yaşayan bazı bitkileri yiyerek beslenirler. Sindirim sistemleri iyi gelişmiştir;

Balıklar sudaki hareketlerini göğüs, karın, sırt, anüs ve kuyruk yüzgeçleriyle yaparlar. Bu yüzgeçlerin şekilleri, hayvanların cinsine göre çok değişiktir. Balıkların su derinliklerine inip çıkmalarında, ortalarda hareketsiz kalabilmelerinde yüzgeçlerle birlikte hava kesesinin de çok büyük rolü vardır. Hava kesesi, karın boşluğunda bulunan ve yutakla bağlantısı olan bir organdır. Bu kesenin havayla dolup bozulması, balığın istediği derinliğe inip çıkmasında rol oynar.

Her çeşit balık, aynı nitelikteki su ortamında yaşaya-maz. Bunlardan bir kısmı denizlerde, bir kısmı tatlı sularda yaşarlar bundan başka bazı balıklar soğuk. bazıları da sıcak sularda barınabilirler..

Kemik İskeletler

1 — Diken yüzgeçtiler,

2 — Yumuşak yüzgeçtiler, b) Kıkırdak iskelettiler.

olmak üzere başlıca iki gruba ayrılırlar.

Kısaca gözden geçirdiğimiz bu özelliklerine göre balıkların yaşayabilmeleri için, bulundukları ortamda şu niteliklerin sağlanmış olması gerekir;

1 — Suyun içinde, hayvanların solunumuna rahatça yelecek miktarda oksijenin bulunmasına imkân verecek havalanma.

2 — Hayvanların yaşama özelliklerine uygun sıcaklık.

3 — Balıkların yaşama ve gelişmelerine elverişli besin.

Süs Balıkları Ve Akvaryum

Balıklar yalnız insanların besin ihtiyaçlarını sağlamakla kalmazlar. Bunlar içinde güzel renkleri, vücut ve yüzgeçlerinin çok zarif yapısı, sudaki ahenkli hareketleriyle evlerimizi süsleyen birçok çeşidi bizim için pek değerli bir zevk kaynağı da olurlar. Onların suda salına salma yüzmelerini uzun usun seyretmek bizi oyalar, bize hayat mücadelesinin türlü zorluklarım unutturur. Bu süs balıklan da, tıpkı kuşlarımız gibi, evlerimizin bize neş’e sunan dostları arasında önemli bir yer alırlar.

Balıkların, tabiî hayatlarındaki şartlara uygun olarak barındılıp yaşatılmaları için hazırlanan cam kaplara akvaryum denir.

Akvaryumların bazıları kavanoz, bazıları büyükçe bir kası, yahut dikdörtken prizması şeklinde ve yekpare olarak yapılmışlardır. Bu tip akvaryumlar, içlerindeki balıkların daha iyi görülmelerine imkân verirler. Fakat içlerindeki suyun basıncı ve özellikle çevrede hava sıcaklığının ani değişmeleri sonunda çatlayıp kırılmaları ve bütün odamızı suya boğmaları tehlikesi vardır.

Akvaryumların bir kısmı da sağlam demir veya ahşap bir çerçeve içine sıkı sıkıya oturtulmuş kalınca cam levhalarıyla yapılmışlardır. Bu çerçeve, akvaryumun kırılması tehlikesini geniş ölçüde önler. Bundan başka, akvaryuma gerekli bazı âletlerin tutturulması bakımından da faydalı olur.

Süs Balıkları Ve Akvaryum

Süs Balıkları Ve Akvaryum

Süs Balıkları Ve Akvaryum

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir