Swing Müzik Nedir | Kültür,Sanat,Müzik |

Swing Müzik Nedir,Caza has bir ritim dalgalanması; swing. müzik cümlesinin belirli bir şekilde kurulmasından, vurguların tipik bir biçimde dağılışından ve icrada hem canlı, hem de gevşek bir biçimde yerleştirilmesinden doğar. (Ritim çalgılarının, vurguyu ölçünün çift zamanlarına, tek zamanlarına veya her dört zamanına düşürmesine göre değişik tipte swingler elde edilir.

Swing. daha çok 1930’dan sonra. tek bir çalgının üslubu olmaktan çıkmış, bir topluluğun bütün elemanlarınca benimsenmiş ve bir sürü swing orkestrasının doğmasına sebep olmuştur.

Swing music, ikinci Dünya savaşını izleyen dönemin cazına verilen addır.

Ritmik yapısından ötürü bu müzik pek çok dansçıyı da kendine çekti.

Bu okulun ustaları arasında, Louis Armstrong’u ve Count Basie. Teddy Wilson, Benny Goodman, Roy Eldrige, Lionel Hampton, Lester Young v.b. saymak gerekir.

Bir cevap yazın