Szondi Testi Nedir

Szondi Testi Nedir,Bu test, saf tipten seçilmiş birtakım akıl hastalarına ait 8’er fotoğraflı altı diziden meydana gelir.

Testin uygulanmasında denekten istenen şey, her dizi içinden, en çok beğendiği 2 fotoğrafı ve en az beğendiği 2 fotoğrafı seçmesidir.

Her dizide, esas olarak alınan sekiz tip görülür: bu tiplerin her biri, bir içtepinin temsilcisidir.

Fotoğraflar, aşağıdaki tipleri belirtir

1. bir homoseksüel ve bir sadik (bu dizi, kişiliğin cinsel vektörünü belirtir).

2. bir saralı ve bir histerik (bu dizi, yüksek şiddet derecesi taşıyan vektörü ortaya koyar).

3. bir katatonik ve bir paranoyak (bu dizi, şizofreni vektörünü gösterir).

4. bir ruhi çökkün ve bir manyak (bu dizi siklotimik vektörü ortaya koyar).

Denek tarafından seçilmeyen fotoğraflar, aslında, gerçek alanında, deneğin tatmin edilmiş içtepilerini temsil eder. Olumlu bir seçme ise, denekteki mukabil içtepinin Yarlığını gösterir. Bu içtepi, gerçekleşmeye elverişlidir.

Bir fotoğrafın denek tarafından reddedilmesine gelince, bu tutum, denekteki ya bastırılmış bir içtepiyi ya da karşıt içtepinin kuvvetini gösterir. lçtepiler arasındaki dinamik bağlaşmaların incelenmesi yoluyla hastanın gerek belirtileri, gerek savunma mekanizmaları tasvir edilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir