Tabanıyassı Mehmed Paşa

Tabanıyassı Mehmed Paşa (?-İstanbul 1638) Türk devlet adamı.Darüssaade ağası Hacı Mustafa Ağaya intisap etti, önce imrahor oldu; sonra da Mısır valiliğine tayin edildi. 1631’de Recep Paşanın yerine sadrazamlığa getirildi.

Kapıkulu ocaklarının düzenini tekrar sağladı. Padişah ile birlikte Revan seferine katıldı. Burada gösterdiği başarıdan dolayı sadrazamlık görevine ek olarak Rumeli beylerbeyliği de ona verildi.

Murad II, İstanbul’a dönerken Mehmed Paşayı Diyarbakır’da bıraktı; fakat Mehmed Paşa, İran şahının Revan’ı geri almasına engel olamadı. Bunun üzerine görevinden alındı (1636).

İstanbul’a dönünce Sırçasraray’a hapsedildi. Daha sonra suçu bağışlandı ve özi valiliğine tayin edildi. Bu görevden Budin valiliğine getirildi (1638). Aynı yıl Murad II Bağdat’tan İstanbul’a dönerken Mehmed Paşayı sadaret kaymakamlığına tayin etti; Eflak ve Boğdan voyvodalarının görevlerinden alınmasında suçlu sayılarak aynı yıl azledildi, önce Yedikule’de hapsedildi, sonra da öldürüldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir