Tabsıra Tabsıra Türü Nedir

Tabsıra Akif Paşa’nın Türk edebiyatının anı türündeki ilk eseri.

Tabsıra İçeriği,Tabsıra Türü Nedir

Tabsıra
Tabsıra Akif Paşa’nın Türk edebiyatının anı türündeki ilk eseri.

Mahmud II devrinde önemli görevler yapan ve 1835’te ilk hariciye nazırı olan Akif Paşa, 1836’da avlanırken bir çocuğu öldüren gazeteci Churchill’in çıkardığı olay yüzünden görevinden uzaklaştırıldı.

Bu harekette Pertev Paşanın da payı olduğu kanısındaydı.

Pertev Paşanın bu olaydaki rolünü bütün ayrıntılarıyla ve kendi görüşüne göre anlatmak için bu eseri yazdı.

Eser, bir mukaddime (başlangıç) ile sonuncusu eksik iki bölümden meydana gelir Tabsıra, dili ve üslubuyla eski görüşten ayrılmış, sade nesre yönelmiş bir eserdir.

A. Alrie, eseri Fransızcaya çevirdir.

Bir cevap yazın