Taç Olayı

Taç Olayı,Kheroneia savaşından (338) sonra Makedonya kralı Phillippos’un yıktığı Atina surlarını dokuz yurttaşı ile birlikte onarmakla görevlendirilen Demosthenes, bu işi kendi parasıyla yapmıştı. Dostu Ktesiphon, altın bir taç giydirilmesini teklif etti.

Demosthenes’in rakip ve düşmanı hatip Aiskhines, «Taç Üstüne Ktesiphon’a Karşı Nutukmnda, Ktesiphon’u yasalara aykırı davranmakla suçladı.

Demosthenes «Taç Üstüne Ktesiphon Lehine Nutuk»unda verdiği cevapta bir davayı kaybetmenin o davanın haksızlığına delil sayılamayacağını ana tema olarak işledi ve kendi siyasetini başarıyla savunarak davayı kazandı.

Oyların beşte birini bile alamayan Aiskhines, kanuna göre 1 000 drahmilik bir cezaya çarptınldı ve Rodos’a kaçtı.

Nutuku Demosthenes’inki kadar başarılı olmamakla birlikte anlatımı parlak, canlı ve ustalıklıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir